Web sitemizin güncellenme işlemleri devam etmektedir.

Ders Seçimi

Üniversitenin ilk iki yarıyılındaki öğrenciler için geçerli kurallar:

 • Öğrenciler, programlarının ilk iki yarıyılında bulunan bütün dersleri ilk açıldıklarında almak zorundadır. Bu öğrenciler programlarının ilk iki yarıyılında alınması gereken dersleri bırakamaz, almayı erteleyemez, bu derslerden çekilemez ve kredisiz alınan dersler hariç fazla ders yükü alamazlar.

 

 • Öğrenci, birinci sınıfın birinci döneminde bir dersten kaldıysa, dersin açıldığı ilk dönem o dersi tekrar almak zorundadır. Eğer kaldığı ders bir sonraki dönem açılmadıysa, söz konusu dönemde açılan ve önkoşulu olmayan zorunlu derslerini alır.

 

 • Lisans öğrenimine, İngilizce yeterlilik sınavını geçip (örneğin Haziran İngilizce Yeterlilik Sınavı) yaz dönemi ile başlamak isteyen öğrenciler, yaz okulunda sadece yabancı dil derslerini seçebilirler.

 

 • Özellikle lisans eğitimine yeni başlayan öğrencilere, başlıklar halinde her konunun açıklandığı aşağıdaki “sıkça sorulan sorular” bağlantısına tıklayıp, ilgili başlıkları okumaları tavsiye edilir:

    https://advising.boun.edu.tr/tr/content/sss-lisans

Ayrıca kuralların çoğunun kaynağını oluşturan lisans yönetmeliğinin okunması da tavsiye edilir:

https://bogazici.edu.tr/tr_TR/Content/Ogrenciler/Ogrenci_Isleri/Yonetmelik_ve_Ic_Tuzukler/BU_Li sans_Egitim_ve_Ogretim_Yonetmeligi

Seçmeli Ders Seçimiyle İlgili Kurallar

 • Öğrenim süresince öngörülen sayıda "Departmental Elective (Bölüm seçmelisi)" ve "Unrestricted Elective (Genel seçmeli)" dersi alınmalıdır. Ancak genel seçmeli yerine bölüm seçmelisi de alınabilir.

 

 • Genel seçmeli (veya bölüm seçmelisi) derslerinden F notu alan bir öğrenci, başka bir genel seçmeli (veya bölüm seçmelisi) dersi alarak F notunu “repeat” (tekrar) edebilir. Ancak yeni derse kayıt olma esnasında, kayıt sisteminde, yeni dersin yanındaki bölüme mutlaka “repeat with F AD xyz” ibaresi eklenmelidir.

 

 • Öğrenciler, "Bölüm Seçmeli" olarak sadece "AD" kodlu dersleri alabilirler.

 

 • 2010-2011 akademik yılı sonbahar dönemi ve sonrasında İşletme bölümüne başlayan öğrenciler için geçerli olmak üzere, dil yeterlilik sınavının sonucuna bağlı olmadan, iki HSS dersi alınması zorunludur. 2023/2024 Güz döneminden itibaren HSS olarak alınabilecek dersler aşağıdaki linklerde “HSS ders listesi” veya “HSS course list” başlığı altında sıralanmaktadır:
  http://https://ogrenciler.boun.edu.tr/Home/SubPage/kayit
  http://https://registration.boun.edu.tr/
  Bu listedeki derslerden işletme bölüm programı dersleri ile örtüşen LAW 101 dersi ve işletme bölüm programında zaten yer almakta olan zorunlu dersler HSS olarak alınamamaktadır. Diğer dersler HSS dersi olarak alınabilir.

 

 • Öğrenciler, School of Foreign Languages bünyesinde verilen "AE" kodlu derslerden (100 kodlu olmamak şartıyla) en fazla 1 ders seçebilirler.

 

 • Pass/Fail notlu derslerden eğitim hayatı süresince en fazla 2 ders alınabilir. Bu derslerin kredileri, toplam krediye sayılır. Bu iki ders (en az 1 tanesini 2 kredili almak yoluyla), 3 kredili bir serbest seçmeli yerine saydırılabilir. Diğer üniversitelerde notlu olarak alınan ve Boğaziçi Üniversitesi'ndeki derslerin yerine saydırılan dersler, Pass/ Fail kuralının dışındadır.

 

 • 2019 Güz dönemi itibariyle, AD 320 dersinin yerine AD seçmeli dersi konmuştur. Geçmiş dönemlerde AD320 dersini geçen öğrencilerin bu dersi, AD seçmeli olarak mezuniyette değer kazanacaktır.

 

Ders Seçimi ile İlgili Diğer Kurallar

 • (1. sınıf öğrencileri hariç) Dönem başı minimum kredi 15; maksimum kredi 25'dir.

 

 • İşletme Bölümü 1. ve 2. yıl programındaki derslerden DC veya DD alan öğrenciler bu dersleri tekrar edebilirler. Öğrenciler bu derslerden en çok altısını, son alınışlarını izleyen üç yarıyıl içinde ve her yarıyılda en çok bir tane olmak üzere danışman onayı ile tekrarlayabilirler.

 

 • Öğrenciler, akademik eğitimleri boyunca en fazla 3 kez dersten çekilme (withdraw) hakkına sahiplerdir. Bu 3 derslik sınıra, kredisiz (NC: non-credit) alınan dersler de dahildir.

 

 • Repeat durumundaki öğrenciler F notlu derslerini ilk verildikleri dönemde tekrarlamak zorundadırlar, DC ve DD notlu derslerini ise isterlerse tekrar edebilirler. Bu aldıkları derslere ek olarak en çok 2 yeni ders alabilirler. 18 kredi üzerinde ders yükü alamazlar.

 

 • Öğrencilerin, önkoşulu "4th year standing" olan dersleri alabilmeleri için 112 krediyi tamamlamış olmaları gerekmektedir.

 

 • 4. sınıf öğrencilerinden GNO’su en az 3.00 olan öğrenciler (dersi veren öğretim üyesinin onay vermesi halinde) "bölüm seçmelisi" olarak AD 500 kodlu iki dersi alabilirler.

 

 • Yabancı uyruklu öğrenciler, HTR 311/312 ve TK 221/222 yerine o bölümden yabancı uyruklular için açılan HTR ve TK kodlu diğer dersleri alırlar.

 

2012 Güz ve Öncesindeki Dönemlerde Bölüme Katılmış Öğrenciler İçin

 • 2009-2010 öncesi yıllar girişli öğrenciler için uygun bulunan HSS dersleri, yukarıda belirtilen şartlarda HSS ders listesi’nden alınabilecek dersler ve “Proficiency” sınavından C ile geçen öğrenciler için ilk dönem bir "Advanced English"dir.

 

 • Eski programdaki derslere karşılık gelen dersler aşağıdaki gibi olup, 2012 Güz döneminden önce bölüme katılmış olan öğrenciler için geçerlidir:

         AD 150  Bilgi İşleme Giriş                              ->    AD 102 Yönetime Giriş 

         AD 104  İş İletişimi                                        ->    AD 204 İş İletişimi 

         AD 202 İşletmelerde Araştırma Yöntemleri    ->   AD 302 Araştırma Yöntemleri 

         AD 341 Pazarlamaya Giriş                             ->    AD 242 Stratejik Pazarlama Yönetimi