Web sitemizin güncellenme işlemleri devam etmektedir.

Araştırma Alanları

İşletme Bölümünde araştırma faaliyetleri akademik anlamda en ileri düzeyde olacak şekilde sürdürülmektedir. Öğretim üyeleri uzmanlaşmak istedikleri alanlarda araştırma yapma ve yayın yapma  konularında yüreklendirilirler. Toplumun refah düzeyini yükseltebilecek ve aynı zamanda çeşitli örgütlerin ve idari kurumların oluşturduğu ağlara katkıda bulunabilecek bulguların elde edilebileceği sorunları araştırma konusu olarak ele almak, eski ve güçlü bir gelenektir. Öğretim üyeleri tarafından yapılan yayınlar, üniversite içinden ve dışından farklı bilim dallarıyla uğraşan meslektaşlarla, ulusal ve uluslararası düzeylerde işbirliği yapma yönündeki kuvvetli eğilimin bir kanıtıdır.    
 
Şu anda, İşletme Bölümünün temel araştırma alanları şunlardır:
Muhasebe ve Finans, Pazarlama, Yönetim ve Organizasyon, Operasyon Yönetimi ve Yönetim Bilişim Sistemleri, Hukuk. 
 
Muhasebe & Finans 
 
İlgili Öğretim Üyeleri: Ali Coşkun, Metin Ercan, İrem Nuhoğlu, Attila Odabaşı, Nesrin Okay, Mine Uğurlu, Neslihan Yılmaz, Cenk Karahan 
 
Pazarlama
 
İlgili Öğretim Üyeleri: Gülden Asugman, Huseyin Sami Karaca, Özlem Hesapçı Karaca, Belgin Arısan
 
Yönetim & Organizasyon 
 
İlgili Öğretim Üyeleri: Hayat Kabasakal, Özlem Öz, Burcu Rodopman
 
 
Operasyon & Yönetim Bilişim Sistemleri
 
İlgili Öğretim Üyeleri: Yavuz Acar, Ulaş Akküçük, Ayşegül Toker, Mustafa H. Tongarlak, Asunur Cezar
 
 
Hukuk
 
İlgili Öğretim Üyeleri: Mehmet Nafi Artemel