Web sitemizin güncellenme işlemleri devam etmektedir.

Çift Anadal

1.     İşletme Bölümü çift anadal programı Ekonomi, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler, ve Psikoloji Bölümleri ile yapılabilir. Programa kabul G.N.O.'su 3.25'dir. İşletme Bölümü'ne G.N.O.'larına göre Sonbahar döneminde ve gerekli görüldüğü durumlarda Bahar döneminde de öğrenci kabul edilir. Çift anadal programındaki öğrencilerin G.N.O.'ları hiçbir yarıyıl da 3.00'ün altına düşemez.

2.     Çift anadal programına katılmak isteyen öğrenci her iki bölüme birer dilekçe ve en son not durumunu eksiksiz olarak gösteren bir "transcript" ile başvurur. Başvurular üçüncü veya dördüncü yarıyıllarda yapılabilir. Bölüm Kurullarının bu konuda yapacakları öneri ve ilgili Fakülte Yönetim Kurullarının vereceği karar ile başvurular kesinleşir.

3.     Çift anadal programına kabul edilen öğrencilerin toplam öğrenim süreleri (Dil Hazırlık süresi hariç) Üniversiteye giriş tarihinden itibaren 10 yarıyılı geçemez.

4.     Çift anadal programı bölümlerin Ç.A.P. danışmanları tarafından yürütülür.

5.     Programdaki öğrenci her yarıyıl esas kayıtlı olduğu bölümün derslerine ek olarak, en fazla 4 adet 3'er kredilik ders daha alabilir. İşletme Bölümü ile yapılacak Ç.A.P. uygulamasında bu yük, en fazla 3 adet 3'er kredilik ders ile sınırlıdır.

6.     Çift anadal programından ayrılmak isteyen öğrenciler durumu bir dilekçe ile bölümlerine bildirirler. Bu öğrenciler ile süre ve not ortalaması nedeniyle programdan çıkarılanlar esas kayıtlı oldukları bölümün programına devam eder ve sadece o bölümün lisans diplomasına hak kazanabilirler. Ç.A.P.'tan ayrılan öğrencilerin bölüm dışı fazla dersleri kredisize çevrilir.

7.     Çift anadal programını başarı ile bitiren öğrencilere iki bölümün de lisans diplomaları verilir.

8.     Başvuru tarihini öğrenmek için akademik takvime bakabilirsiniz. 

Çift Anadal Danışmanı: Burcu Rodopman ( burcu.rodopman@boun.edu.tr)  

*Yüksek öğrenimdeki öğrenciler için çift anadal programı geçerli değildir.

Çift Anadal Programları güncellenmektedir. Ayrıntılı bilgi için Ç.A.P danışmanı ile iletişime geçebilirsiniz.

 
Bölüm Ders Programı
İşletme-İktisat  
İşletme-Siyaset Bilimi ve Uluslarası İlişkiler  
İşletme-Psikoloji  
İşletme-Batı Dilleri ve Edebiyatı