Web sitemizin güncellenme işlemleri devam etmektedir.

Özel Öğrenciler

Özel Öğrenci Durumunun Esasları

Özel öğrenciler, Enstitülerce belirlenen koşullarla bazı dersleri izlemelerine izin verilen öğrencilerdir.

Özel öğrencilere diploma ya da ünvan verilmez. Ancak, izledikleri programda aldıkları dersleri ve notlarını gösterir bir belge Kayıt İşleri Müdürlüğü'nce verilebilir. Özel öğrenci statüsünde iken alınan notlar ve krediler Boğaziçi Üniversitesi lisansüstü programlarında geçerli değildir.

Özel öğrencilik başvuruları, akademik takvimde belirlenen süreler içinde Kayıt İşleri Şube Müdürlüğü'ne yapılır. Yapılan başvurunun işleme konulabilmesi için adayın :

  1. Başvurduğu Enstitü ve Anabilim Dalı'nın imkanlarının elverişli olması,
  2. Yabancı Diller Yüksek Okulu'nca kabul edilen bir İngilizce Dil sınavında başarılı olması,
  3. Min GNO 3.38 / 4.00,
  4. Bir Yükseköğretim programıyla ilişiğinin başarısızlık ya da disiplin suçu nedeniyle kesilmemiş olması koşulları aranır.
  5. ECTS (European Credit Transfer Systems) not sistemi kullanılan okullardan başvuru yapanların bu not dağılımına göre C grubu (üst %30 luk dilim) ve üzerinde yer alması koşulları aranır.

Özel öğrencilik başvuruları, ilgili Anabilim dalının görüşü alınarak Enstitü Yönetim Kurulu'nca incelenir ve karara bağlanır