Web sitemizin güncellenme işlemleri devam etmektedir.

Ders Programı

PAZARLAMA

1. Yıl
Birinci Dönem
  Cr. ECTS
AD 600 Araştırma Yöntemleri  4 10
AD 640
Pazarlama Kuramı
4 10
-- --
AD/EC  Seçmeli
3 10
AD 696 Araştırma Semineri I - 3
  11 33

 

 
İkinci Dönem

 

  Cr. ECTS
AD 601
Çokdeğişkenli Veri Analizi 
4 10
AD 644
Pazarlama Biliminde Strateji ve Yönetim
4 10
-- --
Seçmeli
3 10
AD 697 Araştırma Semineri II - 3
  11 33

 

2. Yıl
Üçüncü Dönem
  Cr. ECTS
AD 643
Tüketici Davranışları Kuramı
4 20
AD --
AD Seçmeli
3 10
AD 698 Araştırma Semineri III - 3
  7 33

 

 
Dördüncü Dönem
  Cr. ECTS
AD 691-695
Pazarlama Kuramında Yönlendirilmiş Okumalar
4 30
AD 699
Araştırma Semineri IV
- 3
  4 33

 

 
  Cr. ECTS
AD 790
Doktora Tezi
0 120

 

Total: 
33 kredi / 252 ECTS (min. 180)

Aşağıdaki program, 2013 güz döneminden önce eğitimlerine başlayan öğrenciler için geçerlidir.

1.Yıl
Birinci Dönem
  Cr.
AD 600
Araştırma Yöntemleri 
4
AD 640
Pazarlama Kuramı
4
-- --
EC/AD (Finans) Seçmeli
3
  11

 

 
İkinci Dönem
  Cr.
AD 601 Çokdeğişkenli Veri Analizi 4
AD 644
Pazarlama Biliminde Strateji ve Yönetim
4
-- --
PSY/SOC/PHIL/POLS Seçmeli
3
  11

 

2. Yıl
Üçüncü Dönem
  Cr.
AD 643
Tüketici Davranışları Kuramı
4
-- --
AD (Yönetim ve Organizasyon) Seçmeli
3
  7

 

 
Dördüncü Dönem
  Cr.
AD 691-695
Pazarlama Kuramında Yönlendirilmiş Okumalar
4
  4

 

FİNANS

1. Yıl
Birinci Dönem
  Cr. ECTS
AD 600
Araştırma Yöntemleri
4 10
AD 613
Finansal Pazarlar ve Kurumlar Kuramı
4 10
-- --
AD/EC Seçmeli
3 10
AD 696 Araştırma Semineri I - 3
  11 33

 

 
İkinci Dönem
  Cr. ECTS
AD 601
Çokdeğişkenli Veri Analizi 
4 10
AD 614
Kurumsal Finans 
4 10
-- --
Seçmeli
3 10
AD 697 Araştırma Semineri II - 3
  11 33

 

2. Yıl
Üçüncü Dönem
  Cr. ECTS
AD 615
Finansal Yönetimde Uygulamalı Araştırmalar
4 20
-- --
AD/EC Seçmeli
3 10
AD 698 Araştırma Semineri III - 3
  7 33

 

 
Dördüncü Dönem
  Cr. ECTS
AD 680-684
Finans Kuramında Yönlendirilmiş Okumalar
4 30
AD 699
Araştırma Semineri IV
- 3
  4 33

 

 
  Cr. ECTS
AD 790
Doktora Tezi
0 120

 

Total: 
33 kredi / 252 ECTS (min. 180)

Aşağıdaki program, 2013 güz döneminden önce eğitimlerine başlayan öğrenciler için geçerlidir.

1. Yıl
Birinci Dönem
  Cr.
AD 600
Araştırma Yöntemleri 
4
AD 613
Finansal Pazarlar ve Kurumlar Kuramı
4
-- --
EC/AD (Finans) Seçmeli
3
  11

 

 
İkinci Dönem
  Cr.
AD 601
Çokdeğişkenli Veri Analizi
4
AD 614 Kurumsal Finans 4
-- --
PSY/SOC/PHIL/POLS Seçmeli
 
3
  11

 

2. Yıl
Üçüncü Dönem
  Cr.
AD 615
Finansal Yönetimde Uygulamalı Araştırmalar
4
-- --
AD/EC Seçmeli
3
  7

 

 
Dördüncü Dönem
  Cr.
AD 680-684
Finans Kuramında Yönlendirilmiş Okumalar
4
  4

 

YÖNETİM ve ORGANİZASYON

1. Yıl
Birinci Dönem
  Cr. ECTS
AD 600
Araştırma Yöntemleri 
4 10
AD 620
Yönetimle İlgili Düşüncelerin Tarihçesi
4 10
AD 627
Örgüt Kuramı
4 20
AD 696 Araştırma Semineri I - 3
  12 43

 

 
İkinci Dönem
  Cr. ECTS
AD 601
Çokdeğişkenli Veri Analizi
4 10
AD 626
Örgütlerde Davranış: Yaşam ve Deneyimler
4
10
-- --
Seçmeli**
3 10
AD 697 Araştırma Semineri  II  - 3
  11 33

 

2. Yıl
Üçüncü Dönem
  Cr. ECTS
-- --
Seçmeli**
3 10
-- --
Seçmeli**
3 10
AD 698 Araştırma Semineri III  - 3
  6 23

 

 
Dördüncü Dönem
  Cr. ECTS
AD 685-689
Yönetim ve Örgütler Kuramında Yönlendirilmiş Okumalar
4 30
AD 699 Araştırma Semineri IV - 3
  4 33

 

 
  Cr. ECTS
AD 790
Doktora Tezi
0 120

 

Total: 
33 kredi / 252 ECTS ( MIN. 180 )

Aşağıdaki program, 2013 güz döneminden önce eğitimlerine başlayan öğrenciler için geçerlidir.

1. Yıl
Birinci Dönem
  Cr.
AD 600 Araştırma Yöntemleri 4
AD 620
Yönetimle İlgili Düşüncelerin Tarihçesi
4
AD 627
Örgüt Kuramı
4
  12

 

 
İkinci Dönem
  Cr.
AD 601 Çokdeğişkenli Veri Analizi 4
AD 626
Örgütlerde Davranış: Yaşam ve Deneyimler
4
-- -- Seçmeli** 3
  11

 

2. Yıl
Üçüncü Dönem
  Cr.
-- -- Seçmeli** 3
-- -- Seçmeli** 3
  6

 

 
Dördüncü Dönem
  Cr.
AD 685-689
Yönetim ve Örgütler Kuramında Yönlendirilmiş Okumalar
4
    4

 

OPERASYON ve BİLGİ YÖNETİMİ

1. Yıl
Birinci Dönem
  Cr. ECTS
AD 600 Araştırma Yöntemleri 4 10
AD --
Seçmeli
3 10
AD --
Seçmeli
3 10
AD 696 Araştırma Semineri I - 3
    10 33

 

 
İkinci Dönem
  Cr. ECTS
AD 601 Çokdeğişkenli Veri Analizi 4 10
AD --
Seçmeli
3 10
-- --
Seçmeli
3 10
AD 697 Araştırma Semineri II - 3
    10 33

 

2. Yıl
Üçüncü Dönem
  Cr. ECTS
-- --
Seçmeli
3 10
-- --
Seçmeli
3 10
AD 698 Araştırma Semineri III - 3
    6 23

 

 
Dördüncü Dönem
  Cr. ECTS
AD 675-679
Operasyon ve Bilgi Yönetiminde Yönlendirilmiş Okumalar
4 30
AD -- 
Seçmeli
3 10
AD 699 Araştırma Semineri IV - 3
  7 43

 

 
  Cr. ECTS
AD 790
Doktora Tezi
0 120

 

Total: 
33 kredi / 252 ECTS (MIN. 180)

Aşağıdaki program, 2013 güz döneminden önce eğitimlerine başlayan öğrenciler için geçerlidir.

1. Yıl
Birinci Dönem
  Cr.
AD 600 Araştırma Yöntemleri 4
AD 6XX Seçmeli*** 3
-- -- Seçmeli*** 3
  10

 

 
İkinci Dönem
  Cr.
AD 601 Çokdeğişkenli Veri Analizi 4
AD 6XX Seçmeli*** 3
-- -- Seçmeli*** 3
  10

 

2. Yıl
Üçüncü Dönem
  Cr.
AD 6XX Seçmeli*** 3
-- -- Seçmeli*** 3
  6

 

* Yazılı ve Sözlü sınavları başarıyla geçen öğrenciler "AD 790 Doktora Tezi" dersine kayıt yaptıracaklardır.

** 3 dersten en az biri İşletme Bölümü tarafından verilmek zorundadır.

*** Seçmeli 7 dersten en az 3 tanesi seçilen alandan (Operasyon veya Bilgi Yönetimi) olmalıdır.

 
Dördüncü Dönem
  Cr.
-- -- Seçmeli*** 3
AD 6XX
Yönlendirilmiş Okumalar
4
  7