Web sitemizin güncellenme işlemleri devam etmektedir.

Hakkımızda

Misyonumuz 

İşletme Bölümü olarak İşletme eğitiminin günümüzün rekabetçi ve hızla değişen koşullarında işletmelerin yönlendirilmesi ve yönetilmesinde çok önemli bir etkisi olduğuna inanıyoruz. 21. yüzyılın getirdiği zorluklarıkarşılamaya hazırlanan Türkiye'de mezunlarımız hem ulusal hem de uluslararası pazarlarda yönetici pozisyonlar almak üzere hazırlanmaktadırlar.

Bölümümüzün misyonu, kurumumuzun sahip olduğu değerleri ve 1863'ten beri kazanmış olduğu
deneyimleri temel alarak, bilginin araştırmalar, lisansüstü çalışmalar ve eğitim yoluyla oluşturulmasında, paylaşılmasında ve dağıtılmasında en üst seviyeye ulaşmak ve aynı zamanda topluma katkıda bulunmaktır.

Amacımız:

  • Lisans eğitiminde dünya çapındaki itibarımızı sürdürmek
  • Mezunlarımızın iyi gelişmiş analitik ve stratejik becerilere sahip olmalarını ve dünyanın her yerinde,
    çalışacakları her tür kurumda sosyal sorumluluk taşıyan, ahlaklı değişim elçileri olmalarını sağlamak
  • Çeşitliliğe saygı duymalarını ve kabul etmelerini sağlamak.
  • Sürdürülebilir, başarılı kurumların geliştirilmesine katkıda bulunmalarını sağlamak
  •  

Ders programımız etkili iletişim yapabilen ve kişisel becerilere sahip, sosyal sorumluluk bilinci ile sürekli gelişme hedefi güden profesyonel yöneticiler yetiştirmeye yönelik hazırlanmıştır. Lisans ve lisansüstü seviyelerinde sunulan programlar mezun adaylarımızın profesyonel kariyerlerine katma değer ekleyecek şekilde periodik olarak gözden geçirilmekte ve yenilenmektedir. Teknoloji, gelişme ve rekabeti, insan kaynakları yönetimi, stratejik yönetim ve karar verme mekanizmalarıyla birleştiren derslerde sanayii ve mezunlarımızla yakın bir koordinasyon sağlanmaktadır.

İşletme Bölümü'ndeki öğretim üyeleri uluslararası alanda tanınmış olmanın yanısıra ulusal alanda da kendi uzmanlık dallarında birer otoritedirler. İşletme Bölümü'ndeki Öğretim üyelerinin eğitim ve araştırmaya verdiği eşit ağırlıktaki önem, teorideki ve sanayiideki en son gelişmelerin ve uygulamaların öğrencilere anında aktarılmasını garanti etmektedir. İşletme eğitiminde yüksek standartları korumayı hedefleyen Öğretim Üyeleri ve entellektüel kapasitesi son derece yüksek olan öğrenci yapısıyla İşletme Bölümü Türkiye'de işletme eğitimindeki önde gelen konumunu korumaya hazırdır.