Web sitemizin güncellenme işlemleri devam etmektedir.

Yandal

İŞLETME YANDAL PROGRAMI

Başvuru koşulu dersler (kredi / AKTS):

EC101 Mikroekonominin Ilkeleri (3 / 5)

EC102 Makroekonominin Ilkeleri (3 / 4)

MATH101 Analiz I (4 / 6) veya MATH 105 Sonlu Matematiğe Giriş (4 / 6)

MATH102 Analiz II (4 / 6) veya MATH106 Sosyal Bilimler için Analize Giriş (4 / 6)

Toplam ders sayısı (kredi /AKTS):  4 zorunlu ders (12-13 kredi / 20-22 AKTS) + 2 secmeli ders (6 kredi / 12 AKTS)

 

Zorunlu dersler:  4 zorunlu ders (12-13 kredi /20-22 AKTS)

AD216 Finans ve Maliyet Muhasebesi (4 / 6)

AD220 Örgüt Yönetimi (3 / 5)

AD242 Stratejik Pazarlama Yönetimi (3 / 5)

AD311 Kurumsal Finans (3 / 6)

 

Seçmeli dersler: 2 secmeli ders (6 kredi / 12 AKTS)

Öğrenciler ders kataloğunda yer alan AD3XX veya AD4XX kodlu herhangi iki dersi seçmeli ders olarak alabilirler.

Not: Kendi ders programlarında AD216 dersi zaten zorunlu olan öğrenciler yandal programındaki bu ders yerine ders kataloğunda yer alan AD3XX veya AD4XX kodlu ders almalıdırlar