Web sitemizin güncellenme işlemleri devam etmektedir.

Ders Seçimi

Ders Seçimi ile İlgili Kurallar

A. Fazla Ders Almak

İlk dönem fazla ders alınamaz.

Birinci dönem sonunda GNO > 3.00 olan öğrenciler ikinci dönem 1 ders fazla alabilir. İkinci dönem sonunda GNO > 3.25 olan ve toplam 27 kredisi olan öğrenciler üçüncü dönemde 3 fazla ders alabilirler (toplam 18 kredi). Böylece son dönemde iki kredisiz ders alarak mezun olabilirler.

GNO < 3.00 ise fazla ders alınamaz. Ancak GNO < 3.00 olan fakat mezuniyet durumunda olan öğrencilerin son dönemlerinde ders yükünü arttırmalarına danışman ve Bölüm onayı ile izin verilebilir.

B. Ders Yükünü Azaltmak

İlk dört yarıyılda ders yükü azaltılamaz ve öğrenciler dersten çekilemez

C. Ders Tekrarlamak

Genel not ortalaması 3.00 altında olan ve GNO'sunu 3.00 yapmak isteyen öğrencilere en fazla toplam iki adet CC ve/veya CB notu alınmış olan dersi tekrarlama hakkı verilir.

D. Seçimlik Ders Almak

Her öğrenci en fazla iki adet lisans dersini seçimlik alabilir.(Yönetmelik madde 12).

Yüksek lisans öğrencileri doktora programından ders alamaz.

E. İzin Almak

Yönetmelik (Madde 22) iki yarıyıllık izin hakkı tanımaktadır.İşletme Bölümünde ilk yarıyılda sadece süreye sayılarak izin verilmesi kararlaştırılmıştır.

F. Kayıtlarla İlgili Uyarılar

Kayıt süresinin en son gününe kadar kayıt yapmayan öğrenciye sağlıklı danışmanlık yapılamadığından kayıt süresinin bitiminden iki gün önce tüm yüksek lisans öğrencilerinin kayıtlarının danışman onayına hazır olma koşulu bulunmaktadır. Buna uymayan ve danışmanı tarafından programı "reject" edilen öğrencilerin mazeretlerinin Bölüm Başkanı tarafından değerlendirilmesi ve mazeretleri kabul edilenlerin kayıt yaptırabilmesine karar verilmiştir.

Kayıt sırasında öğrencilerin danışmanın onay verdiğinden emin olmak için kaydının danışmanı tarafından kabul olduğunun (APPROVE) kontrolünü yapması gereklidir. Aksi takdirde programı reddedilen (REJECT) öğrencinin geç kayıt yaptırması gereklidir.

Term Project I ve II (Ad 593 ve AD 594) derslerinde öğretim üyelerinin çalışacağı öğrenci sayısına kota konulmuştur. Bu nedenle kayıt öncesi her öğrencinin çalışmak istediği konu ile ilgili alanda bir öğretim üyesi seçmesi ve onun dersine programda da belirtilen kodu kullanarak (section numarasını kodlayarak) kayıt olması ve daha sonra onay için danışmanına göndermesi gereklidir.

Öğrencilerin add-drop süresinin bitimine kadar proje konularını ve birlikte çalışacakları öğretim üyesinin adını İşletme Bölüm Başkanlığına bildirmeleri gerekmektedir.

"Irregular" durumundaki öğrenciler için her dönem bir veya iki adet Term Project I / II dersi açılacaktır. Örneğin güz döneminde mezun olacak öğrenciler için bir veya iki adet AD594 kodlu Term Project II dersi açılarak kayıt olmaları sağlanacaktır. Öğrenci daha önce çalışmakta olduğu öğretim üyesi ile projesini tamamlayabilecektir

G. Değişim Programına Katılan Öğrenciler

Değişim programına katılan öğrencilerin gittikleri okulda İşletme Bölümü Programında zorunlu olan dersleri alabilmeleri ve bu derslerin sayılabilmesi için öğrencilerin gidecekleri okulda alacakları dersleri gitmeden danışmanlarına onaylatmaları zorunludur. Aksi takdirde aldıkları ders seçimlik ders olarak sayılır.

Eylül, 2006